Tens %s llibres a la teva cistella
Preu total
Resum de la comanda
llibre
Preu

x llibre estàndard


Enviament

PREU TOTAL:

Termes i condicions

Termes i Condicions

 

DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

 

L'empresa titular d'aquesta pàgina web és “The Story Tailors, S.L.”, amb domicili en c/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona, amb nombre de CIF: B-66606617, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44.989, foli 213, fulla 473454, inscripció 3ª. Correu electrònic de contacte: suport@lamagiadelmeunom.cat . Telèfon d'atenció al públic: (+34) 669005618 / (+34) 93 794 81 58.

 

 

La informació continguda en www.lamagiadelmeunom.cat constitueix un servei d'informació dels diversos béns i productes que ofereix “The Story Tailors, S.L.”(d'ara endavant “The Story Tailors”) dins del sector de les publicacions literàries educatives infantils personalitzades, a través de la nostra web, i on s'ofereix accés a continguts de diversa naturalesa del sector.

 

La utilització de l'assetjo web www.lamagiadelmeunom.cat , incloent el mer accés, li atribueix la condició d'usuari i per tant la submissió a les disposicions contingudes en el present document.

 

The Story Tailors, S.L podrà en qualsevol moment modificar el contingut, disseny, i estructura de www.lamagiadelmeunom.cat així com les presents disposicions, sense necessitat de preavís.

 

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

 

L'accés a la Web www.lamagiadelmeunom.cat exigeix l'acceptació de les condicions d'ús, la seva política i avís legal que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web sense necessitat de previ avís, a excepció que es produeixin variacions substancials. Elfet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins en els diferents formularis, suposa l'acceptació inequívoca d’aquestes, quan es faciliten dades de contacte.

 

L'usuari accedeix a www.lamagiadelmeunom.cat sota la seva única responsabilitat, comprometent-se a utilitzar el lloc web conforme a la Llei, i a no realitzar cap actuació que pogués danyar la imatge, interessos o drets de The Story Tailors o de tercers, així com actuacions que puguin sobrecarregar, danyar o inutilitzar la pàgina web, els servidors i altres equips informàtics. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que puguin derivar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. L'accés a www.lamagiadelmeunom.cat requereix la intervenció de tercers operadors, per això aquest accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per circumstàncies alienes a la nostra voluntat. The Story Tailors no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se com a conseqüència d'això. Correspon a l'usuari adoptar les mesures adequades per detectar i eliminar l'existència de virus, cucs o altres elements que poguessin alterar els seus sistemes informàtics.

 

 

 

 

L'Usuari no podrà fer ús de la pàgina de cap manera il·legal o inadequada, infringint cap legislació o permís aplicable. L'Usuari accepta seguir totes les instruccions que oferim en relació a l'ús de la pàgina.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, continguts audiovisuals, els textos, així com la informació, incloent signes distintius o altres drets de propietat industrial i els continguts que es recullen en www.lamagiadelmeunom.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de The Story Tailors, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació i qualsevol altra manera d'explotació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, The Story Tailors, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

 

L'accés o ús de la web no implica cessió alguna dels drets d'explotació del contingut de la mateixa.

 

L'usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per The Story Tailors.

 

The Story Tailors vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica, a priori, una recollida de dades personals de dades personals de l'usuari per part de The Story Tailors. No obstant això, es comunica que, quan The Story Tailors sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme a l'en l'article 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril (*RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a través de l'avís legal i la política de privadesa.

 

Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud d'informació o en els processos de compra d'un producte, seran objecte de tractament automatitzat o mixt i s'incorporessin als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a The Story Tailors. La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s'estableixi amb The Story Tailors, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar.

 

En la política de privadesa, document que complementa el present, es detallen els tractaments i finalitats de les dades que Vostè ens pugui facilitar. The Story Tailors ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. S'adoptessin les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

 

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pogués derivar aquesta acció. La corporació no realitza cessions en l'actualitat amb les seves dades.

 

Si escau, qualsevol possible cessió estarà emparada en l'obligat compliment de la legislació, en el seu consentiment explícit o perquè l'entitat és absolutament necessària i relacionada per a la prestació del servei contractat.

 

Per finalitzar, The Story Tailors, podrà remetre email i incloure-ho en el newsletter que remitent amb informació de possibles ofertes i descomptes que puguin ser del seu interès, sol·licitant-li consentiment concret a aquest efecte.

COOKIES

 

Tota la informació relacionada amb les *cookies que fem servir en la Web www.lamagiadelmeunom.cat es relaciona en la nostra política de privadesa i cookies. (El contingut de *cookies ho trobarà la Política de Privadesa).

 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 

Dades de contacte del Responsable/Representant:

 

The Story Tailors, S.L.”, amb domicili en C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona, amb nombre de CIF: B-66606617. El correu electrònic d'atenció al client és suport@lamagiadelmeunom.cat

 

Finalitat del tractament: Gestió de la compra de publicacions literàries educatives infantils personalitzades, i si escau newsletter.

 

Legitimació: A través del consentiment inequívoc quan s'accepten les condicions legals de la nostra web.

 

Destinataris: No és destinessin dades a tercers excepte obligacions legals o bé cessions que siguin necessàries per complir el contractat. A aquest efecte informem que les seves dades, els estrictament necessaris, seran comunicats a les impremtes i els serveis postals, de la seva demarcació geogràfica, a fi de confeccionar el producte, ell va enviar d'est i el seu seguiment. Igualment les comunicacions electròniques informatives o bé *newsletters, es realitzen a través de l'empresa d'Email Màrqueting *Mailchimp.

 

Drets: Els clients poden exercir el dret d'accés, rectificació, oposició o supressió en l'adreça que consta en la informació per capa (establiment o bé per email o bé en l'adreça de l'inici de l'escrit), com també a través de la nostra web. També informem als possibles afectats que tenen dret a sol·licitar el dret a la portabilitat de les seves dades, si escau, a la limitació del tractament que es realitzi quan la finalitat ja no existeixi o l'oposició específica a un tractament específic.

 

 

 

L'interessat o afectat pel tractament, tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Per finalitzar, el client o usuari afectat, té dret a dirigir-se a l'Agència de Protecció de Dades, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l'aplicació de la normativa de protecció de dades i on l'usuari pot denunciar o defensar els seus interessos en el cas que ho consideri oportú, la web és www.agpd.es.

 

Procedència: La procedència és del propi interessat i el seu tutor o progenitors. Les dades tractades són de nivell identificatiu o bàsic amb caràcter general. Conservació de les dades: Les dades es conservessin mentre existeixi un interès mutu de les parts, ja sigui per la vigència de la relació o consentiment. D'altra banda, les dades romandran en el mercantil en compliment de normatives obligatòries i fins que se superin els períodes de prescripció.

 

Transferències internacionals: En l'actualitat no es realitzen.

 

Informació Addicional:

Canales d'informació:

1º.- Correu electrònic: suport@lamagiadelmeunom.cat

2º.- Telèfon: Cridant al nostre telèfon d'atenció al públic (+34) 93 794 81 58 on li atendrà el nostre personal

3º.- En el propi establiment. C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona.

4º.- A través dels nostres textos legals exposats en la web, www.lamagiademinombre.com, concretament en els apartats, “Avís legal”, “Política de Privadesa” i formularis de contacte.

 

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

The Story Tailors no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.

 

 

The Story Tailors no es responsabilitza directa, indirecta, o subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la contractació d'un servei amb contingut *personalizable. Pel que no es fa responsable de la inclusió d'imatges o continguts que suposin la infracció dels drets d'imatge, propietat intel·lectual i industrial o que pugui incórrer en un incompliment legal de qualsevol àmbit, sent total la responsabilitat de la persona física que contracti els serveis, la qual es compromet a tenir accés legal als continguts emprats per a la confecció del producte objecto de la contractació l'ús de la qual serà únicament privat. Tampoc es fa responsable de les possibles incorreccions semàntiques, gramaticals o ortogràfiques introduïdes per part del contractant en la confecció del producte contractat, sent total la responsabilitat del contractant. El contractant es compromet a no divulgar tals incorreccions culpant a The Story Tailors d'aquesta acció.

 

En el mateix sentit, The Story Tailors no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

 

 

La Web de The Story Tailors conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. The Story Tailors no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. Tampoc assumeix responsabilitats sobre els contactes que l'usuari estableixi amb els possibles col·laboradors a través dels seus bàners.

 

The Story Tailors no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web www.lamagiadelmeunom.cat i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

 

No ens fem responsables de qualsevol pèrdua, dany, o despeses (incloent pèrdua de guanys) que sorgeixin directa o indirectament de qualsevol fallada o retard en l'execució de qualsevol obligació en virtut d'aquests Termes i Condicions, per causa d'algun esdeveniment o circumstància fora del nostre control raonable, incloent, però no limitat a, vagues, accions industrials, fallada de fonts d'alimentació o equips, accions del govern o similars.

 

The Story Tailors es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

 

 

ENLLAÇOS

 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès. The Story Tailors procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços.

 

No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic: suport@lamagiadelmeunom.cat .

 

The Story Tailors, utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments, serveis i productes, i així arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions legals estan establertes per la mateixa xarxa social.

 

RESPONSABILITAT

 

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web www.lamagiadelmeunom.cat

 

POLITICA DE PRIVADESA

 

Les Dades de Caràcter Personal recaptats mitjançant els diferents formularis de la Web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privadesa i el present document. Els dos textos són complementaris. Només utilitzarem la informació personal que podem recopilar sobre l'Usuari d'acord amb la nostra política de privadesa. Aquesta política forma part essencial d'aquests termes i condicions, per la qual cosa és important que la llegeixi. En acceptar aquests termes i condicions l'Usuari també accepta i dóna el seu consentiment a la nostra política de privadesa.

 

TERMINACIÓ

 

Podem eliminar la pàgina o cessar la prestació de qualsevol dels serveis disponibles a través de la pàgina en qualsevol moment al nostre únic criteri, per qualsevol raó que sigui. Podem interrompre l'accés a la pàgina per qualsevol motiu sota el nostre únic criteri, en qualsevol moment amb o sense previ avís.

 

RESERVA

 

 

The Story Tailors es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

 

The Story Tailors es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. La navegació de l'usuari, implica l'assumpció de la modificació dels textos legals previs que es puguin realitzar i el seu coneixement.

 

CONDICIONES DE CONTRACTACIÓ:

 

Generalitats

El fet d'ignorar o desconèixer les Condicions de Generals, no eximeix a cap Client del seu compliment. La Web de “The Story Tailors” està exclusivament destinada a majors d'edat i no es permet la contractació per part de menors d'edat. Sol·licitem expressament als pares o tutors legals, que prenguin les mesures oportunes per evitar que els menors puguin arribar a registrar-se i realitzar compres. El Registre suposa, per part del Client, l'acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades.

 

 

Comandes i especificacions

La confirmació d'una comanda contindrà els detalls de la seva comanda, el preu amb els impostos detallats. És responsabilitat de l'Usuari contactar amb nosaltres i notificar-nos qualsevol error de la comanda al més aviat possible. El no fer-ho pot comportar un processament erroni de la comanda. La comunicació de qualsevol error fos del termini de 20 hores des del moment que l'Usuari realitza la compra no podrà ser acceptada pel sistema, ja que s'haurà iniciat el procés d'impressió. En tal caso l'Empresa no tindrà obligació de realitzar un reemborsament de la compra. El termini màxim per reclamar una comanda no lliurada és de 90 dies des de l'enviament, ja que passat aquest termini no es conserven dades de l'històric de l'enviament.

 

 

Ens esforcem per mostrar i descriure de la forma més precisa els colors impresos del producte que vam mostrar a la nostra pàgina, però no podem assegurar que els colors del producte lliurat coincideixin amb aquells mostrats en el monitor o en la pantalla del telèfon mòbil en el moment de realitzar la vista prèvia (l'usuari els deu considerar orientatius).

 

Terminis de lliurament

Amb la finalitat d'oferir els nostres serveis de la millor manera possible, www.lamagiadelmeunom.cat tractarà de lliurar amb la major rapidesa possible el seu conte personalitzat. Les modalitats d'enviament disponibles són estàndard i *express. El temps d'arribada del producte és d'uns 15 dies laborables des de la compra en el servei estàndard, i de 10 dies laborables en la modalitat *express. El termini de preparació del llibre personalitzat depèn en gran part a la disponibilitat dels tercers encarregats de la impressió i empreses de transport del mateix.

 

El lloc de lliurament dels nostres productes es mostrarà en la comanda, i el mètode estàndard de lliurament a Espanya (tret que s'especifiqui i acordi un mètode diferent) serà correu ordinari. Fem tot el possible per gestionar cada comanda en el temps establert per a cada article. El temps de lliurament no ha de constituir l'essència d'aquests termes i condicions i no ens farem responsables de pèrdues o despeses que pugui sofrir com a resultat d'un retard en el lliurament de la seva comanda.

 

L'Usuari haurà de revisar el seu producte després del seu lliurament i, en cas que el producte hagi estat lliurat per un transportista, signar el document d'acceptació del paquet. L'Usuari no podrà rebutjar la comanda o part d'aquest únicament sobre la base d'un lliurament realitzat amb retard en una comanda que consisteix en diversos lliuraments. Si en el moment del lliurament els productes es mostren defectuosos o danyats, l'Usuari haurà de proporcionar una descripció per escrit dels danys o defectes, i aportar les proves pertinents.

 

Ens reservem el dret a fer-li arribar la seva comanda en diferents lliuraments. En cas que la seva comanda estigui programada per realitzar-se en diferents lliuraments, cada lliurament constituirà un contracte independent. Si per error no recull la comanda, llavors sota cap obligació li reemborsarem el valor de la compra.

 

 

Acceptació de Lliurament

 

L'Usuari ha d'estar disponible per acceptar el lliurament en la data establerta, ja que el servei de missatgeria estàndard tan solament intentarà el lliurament fins a 2 vegades. Després d'aquests intents el paquet romandrà en l'empresa de missatgeria durant 7 dies. Si després d'aquest període l'Usuari no recull el paquet, aquest ens serà retornat, fent-se càrrec l'Usuari del cost. Si el lliurament és rebutjat o retornada a causa d'una adreça incorrecta, l'Usuari es farà càrrec dels costos. Si en aquest període no és reclamat, la comanda quedarà cancel·lat, quedant anul·lat el dret a la devolució de l'import corresponent, ja que els llibres han estat fets a mesura i són clarament personalitzats.

 

 

Transport

 

La contractació de qualsevol servei o producte implica el consentiment perquè les seves dades personals se li facilitin a l'empresa transportista amb la qual tracti a cada moment “The Story Tailors”. El Risc per pèrdua i/o danys en el trasllat de la mercaderia contractada transmet la Responsabilitat a l'empresa Transportista.

 

És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarà que se signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver-hi relativa a l'estat de la mercaderia, la de l'embalatge, nombre d'embalums o qualsevol altra informació que pogués ser indicativa d'anomalies en l'enviament. És imprescindible que es comuniqui aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material, amb la finalitat de poder actuar en cas de ser necessari.

 

 

Pagament

 

Tots els preus inclouen IVA. L'IVA es calcula sobre la base del valor final de la seva comanda, en Euros i en el percentatge en vigor a l'hora de la comanda (actualment del 4% a Espanya).

 

El pagament s'efectua a través de la plataforma de pagament del nostre proveïdor (actualment targeta de dèbit/crèdit o *Paypal), al moment de realitzar la seva comanda i que aquest sigui aprovat per nosaltres. En aquest moment, es realitzarà un cobrament íntegre i el contracte entrarà en vigor. La plataforma que gestiona els pagaments a través de targeta de crèdit o dèbit (Visa, *Mastercard o American Express) és Adyen BV.

 

L'Usuari es compromet al fet que tots els detalls que ens proporcioni amb la finalitat de dur a terme el lliurament de la seva comanda siguin correctes, i que el mètode de pagament escollit sigui de la seva propietat i en aquest existeixin fons suficients o possibilitats crediticies per cobrir el cost total de la comanda.

 

 

El pagament de tots els productes es realitza a través d'un proveïdor extern de serveis de pagament. L'Usuari haurà d'indicar les seves dades de pagament a aquest proveïdor i és possible que també hagi d'acceptar els termes i condicions addicionals en relació amb l'ús d'aquest servei. No podem acceptar, i per la present exclou a la major mesura permesa per la llei aplicable, qualsevol responsabilitat que sorgeixi d'o en connexió amb el seu ús de dita – externa - proveïdor de pagament.

 

Política de devolucions i cancel·lació

 

Li recordem que els productes oferts en la nostra tenda estan confeccionats conforme a les especificacions de l'usuari i clarament personalitzats. El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin al subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 

L'Usuari té dret a cancel·lar una comanda només en les següents circumstàncies:

1-   Si no hem pogut lliurar la comanda en un període de 35 dies després de la data de la comanda per raons imputables a The Story Tailors.

2-   - En el cas de productes defectuosos, tan aviat com hagi descobert el defecte (tenint en compte que hagi inspeccionat el producte tan aviat com hagi estat possible després del lliurament). Si es cancel·la una comanda sota les condicions 1 o 2, nosaltres ens farem responsables de tots els costos (incloent càrrecs inicials de lliurament i re-lliura (en cas d'haver-los) de la comanda en qüestió. Les notificacions que impliquin un desig de cancel·lació han d'enviar-se per correu electrònic a suport@lamagiadelmeunom.cat Excepte productes danyats, gens en aquests termes i condicions ha de donar-li drets de cancel·lació o devolució en relació a aquests productes que, per la seva naturalesa, han estat fets a la seva mesura i són clarament personalitzats. L'Usuari haurà de retornar-nos qualsevol producte en el seu embalatge original (que haurà de conservar per a aquest propòsit). En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Per a això el consumidor haurà de reportar proves via email amb fotos per poder demostrar visualment el producte defectuós. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.

 

Plataforma de Resolució de Conflictes de Consum en Línia de l'article 14 Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea proporciona una plataforma per a la resolució de conflictes en línia (*ODR) disposats a veure http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Per participar en un procediment de solució de diferències davant una junta arbitral de consum no estan obligats i sense voluntat.

 

© 25/02/2019 - “The Story Tailors, S.L.”

Tots els drets reservats